Overname Van Lammeren Fysiotherapie

07 december 2021

Weer een mooie nieuwe ontwikkeling voor de TopzorgGroep:

We zijn voornemens binnenkort een praktijk over te nemen met een zeer goede naam, gespecialiseerde collega’s en reeds bestaande multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Fysiotherapie van Lammeren werkt met 2 (en binnenkort 3) vestigingen te Bergen op Zoom.

Op de hoofdlocatie Jan Borghoutsplein 53 te Bergen op Zoom werkt Fysiotherapie van Lammeren samen in een prachtig gezondheidscentrum met 11 huisartsen en vele andere zorgdisciplines. Vele soorten van specialisaties en groepslessen worden op locatie aangeboden. Op de andere locaties kan ook volop samengewerkt worden met een verzorgings-/verpleeghuis en met de polikliniek van de Universiteit van Antwerpen.

Zie ook: https://fysiotherapievanlammeren.nl/home/

De geplande samenvoeging zal bijdragen aan de continuïteit, kwalitatieve groei, innovatiekracht en toekomstbestendigheid van zowel de TopzorgGroep als Fysiotherapie van Lammeren. Hiermee verstevigen we samen de kwaliteit van zorgverlening en ontstaan er nieuwe behandelmogelijkheden voor de patiënt in Bergen op Zoom, zoals bijvoorbeeld hartrevalidatie, longrevalidatie, medisch specialistische revalidatie, arbeidsrevalidatie, Basis en Specialistische GGZ, UWV/WMO- en letselschade trajecten.

We zien uit naar de samenwerking!