kinderfysiotherapie
Home Specialisaties Fysiotherapie Kinderfysiotherapie

Wat is kinderfysiotherapie?

Heb jij klachten of zorgen over het motorisch functioneren van je kind? Kinderfysiotherapie is gericht op kinderen van 0-16 jaar. Lees de pagina voor meer informatie.
Afspraak maken Afspraak

Kinderfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie die is gericht op het motorisch functioneren van kinderen. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het bewegen van kinderen van 0-16 jaar. De kinderfysio kan kinderen behandelen met problemen in de grove of fijne motoriek.

Bij sommige kinderen is er sprake van problemen die gerelateerd zijn aan de ontwikkeling. Deze kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan het gevolg zijn van aandoeningen aan de zintuigen, organen, zenuwstelsel, het houdings-en bewegingsapparaat of door een tekort aan bewegen. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen.

Waar kan kinderfysiotherapie bij helpen?

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. We gaan bij de behandeling uit van de hulpvraag van ouder en kind. Er zijn verschillende problemen per leeftijdscategorie die een fysio voor kinderen kan verhelpen.

Zuigelingenproblematiek 0-2 jaar

 • Overstrekken
 • Erbse parese
 • Asymmetrie
 • Billenschuiven/tenen lopen
 • Lage spierspanning

Problematiek bij peuter en kleuter

 • Afwijkend looppatroon
 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Aangeboren problematiek die de motoriek beïnvloedt

Problematiek bij het schoolgaande kind

 • Schrijfproblematiek
 • Houdingsproblematiek
 • Groeipijn
 • Blessures
 • Overgewicht

Hoe ziet een kinderfysiotherapie behandeling eruit?

De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen, door spelenderwijs te oefenen, hun bewegingsvaardigheden te verbeteren en ontwikkelen. De eerste behandeling begint altijd met een vraaggesprek en een motorisch onderzoek. Naar aanleiding van dit consult wordt er in samenwerking met de ouders een hulpvraag opgesteld. Om lichamelijke vaardigheden aan te leren is veel oefening nodig. De kinderfysiotherapeut zal de ouders daarom ook advies geven over bijvoorbeeld een goede lichaamshouding voor het kind of over het spelen.

Kunnen wij jou verder helpen?
Wil je een afspraak maken of meer informatie over onze dienstverlening? Plan dan direct een afspraak in of neem contact op met een van onze specialisten.

TopzorgGroep hecht grote waarde aan het beschermen van uw persoonsgegevens. TopzorgGroep maakt op haar website zeer beperkt gebruik van cookies.

Lees onze Cookie Policy.

Ja, ik accepteer cookies Nee, liever niet