Home Over ons Nieuws Een mooi reportage over onze arbodienst, lees je mee?

Nieuwe arbodienst halveert ziekteverzuim met no-nonsense aanpak

02-05-2024
Intro
Langdurig ziekteverzuim kan in veel gevallen worden vermeden door werknemers die zich ziek melden meteen in behandeling te nemen en een traject op te starten. Thuiszitten is er niet meer bij, tenzij het medisch noodzakelijk is. Op deze manier heeft de vorig jaar opgestarte arbodienst van de landelijke keten TopzorgGroep het ziekteverzuim weten te halveren in de eerste drie maanden dat de dienst proefdraaide.

‘Als werkgever is het een hele dobber als personeel zich ziek meldt. De kosten lopen door en collega’s moeten de werklast overnemen. De wachtlijst voor een bedrijfsarts is vaak minimaal 6 weken. Dus in die 6 weken gebeurt er niets. Dat kan veel efficiënter’, stelt Ivo van Loo, algemeen directeur van de TopzorgGroep. ‘Het ziekteverzuim vorig jaar was bijna 6% terwijl onze economie handen te kort komt en bedrijven zich na de coronapandemie niet veel financiële tegenslag kunnen veroorloven.’

Volgens het CBS kost een zieke werknemer een werkgever gemiddeld minimaal € 250,- per dag. Met acht miljoen werknemers, een ziekmeldingsfrequentie van 1,5 en een gemiddelde verzuimduur van negen dagen kostte verzuim de B.V. Nederland in 2022 dus ruim 27 miljard euro. Dat is 9 miljard euro meer dan 2021.

Snelgroeiende keten

TopzorgGroep is een snelgroeiende nationale speler met een uniek integraal zorgaanbod. De keten telt inmiddels meer dan 160 vestigingen en zal naar verwachting dit jaar doorgroeien naar meer dan 200. TopzorgGroep wordt hierbij ondersteund door private equity investeerder Capital A (voorheen ABN AMRO Participatiefonds), die de visie van TopzorgGroep deelt dat de zorg in Nederland kostenefficiënter en maatschappelijk zinvoller kan. Een visie en werkwijze die gecheckt en goed bevonden is door het ministerie van VWS in het kader van private equity in de zorg. TopzorgGroep is mede vanwege haar visie en aanpak ook toegelaten tot de Zeeuwse Zorg Coalitie; hét voorbeeld voor het Integrale Zorg Akkoord in Nederland. Bij de groep werken zo’n 50 bedrijfsartsen die sinds begin dit jaar al vele patiënten hebben geholpen.

Risicomijdende bedrijfsartsen

Van Loo: ‘Er is een groot tekort aan bedrijfsartsen. Veel artsen kiezen niet meer voor een vast dienstverband, maar gaan als ZZP’er te werk. Een ZZP-arts is persoonlijk aansprakelijk als een patiënt het niet eens is met diens diagnose. Er zijn enkele rechtszaken geweest die door ZZP-bedrijfsartsen zijn verloren. Dit heeft ertoe geleid dat sommige ZZP-artsen risicomijdend zijn. Ze zullen geen boude uitspraken doen of beslissingen maken over het ziekteverzuim om claims te voorkomen. Vaak komt er dan uit zo’n advies dat de patiënt energetisch beperkt is, wat medisch gezien een dooddoener is, zodat niemand daarmee precies weet wat hij of zij daarmee moet als werkgever of behandelaar. En zo’n conclusie en aanpak dan een paar keer achter elkaar met als gevolg langdurig ziekteverzuim. Er zijn zelfs letselschadeadvocaten en -specialisten die op Google actief patiënten werven om een claim in te dienen bij de bedrijfsarts. Terwijl de diagnose en de aanpak van de bedrijfsarts als deskundige leidend moet zijn, niet de wens of visie van de patiënt.’

Geen wachtlijst bij TopzorgGroep

De TopzorgGroep kent geen wachtlijsten. Omdat het een florerende zelfstandige keten is, krijgen bedrijfsartsen die in loondienst willen werken of als ZZP’er een prima salaris, een ondernemende werkomgeving, de hoofdbehandelaarsrol die hen toekomt en zo nodig hulp bij juridische dekking.

‘Verreweg het meeste ziekteverzuim is werkgerelateerd, dus niet medisch. En werk-gerelateerde problemen kunnen per definitie niet thuis opgelost worden’, vervolgt Van Loo. ‘Onze arbodienst zorgt dat binnen 48-72 uur de bedrijfsarts oordeelt en dat er direct indien nodig een behandeltraject wordt opgestart. Werkgerelateerd moet op het werk worden opgelost. En als iemand daar geen zin in heeft dan nemen we afscheid. We gaan geen jaar lang spelletjes spelen over vermeend ziekteverzuim. Gelukkig zijn er veel patiënten die blij zijn met onze aanpak omdat ze ook geen zin hebben om thuis te zitten. Ze weten alleen niet hoe ze de problemen op de werkvloer moeten aanpakken. Dat weten wij wel. Doel is om de werkzaamheden weer te hervatten met wat mogelijk is voor de patiënt en wat mogelijk is voor het bedrijf. Door die aanpak weten wij het ziekteverzuim snel te halveren. En onze ambitie is om dat nog sneller te doen. Onze bedrijfsartsen zitten door het hele land. We delen de best practices met elkaar zodat we elke keer weer en stukje beter worden.’

 

Een bedrijfsreportage, geschreven door hét ondernemers belang.
www.hetondernemersbelang.nl

 

Bedrijfsreportage:
Lees je hier!

 

Laura
Marketing & Communicatie

TopzorgGroep hecht grote waarde aan het beschermen van uw persoonsgegevens. TopzorgGroep maakt op haar website zeer beperkt gebruik van cookies.

Lees onze Cookie Policy.

Ja, ik accepteer cookies Nee, liever niet