Home Over ons Nieuws TopzorgGroep treedt toe tot Zeeuwse Zorg Coalitie

TopzorgGroep zet weer een prachtige stap vooruit!

20-03-2024
Intro
Zorgaanbieder TopzorgGroep is toegetreden tot de Zeeuwse Zorg Coalitie. Deze coalitie bestaat uit bijna 70 deelnemende partijen die de krachten bundelen om de Zeeuwse zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Het samenwerkingsverband werd in 2020 opgericht door Adrz, Emergis, SVRZ, ZorgSaam en zorgverzekeraar CZ. De Zeeuwse Zorgcoalitie is als grootste subsidie-ontvanger het schoolvoorbeeld van het Integraal Zorgakkoord (IZA).

TopzorgGroep is met meer dan 150 vestigingen een van de grootste en snelst groeiende zorgaanbieders in ons land. Het van origine Zeeuwse bedrijf biedt alle zorg die te maken heeft met het bewegingsvermogen van ons lichaam. Dat kan bijvoorbeeld gaan om patiënten die kampen met rug- en/of nekklachten, trauma na een ongeluk, de ziekte van Parkinson hebben of willen integreren op de arbeidsmarkt. En nog veel meer situaties waarbij het bewegend vermogen van mensen wordt aangetast.

‘We zijn natuurlijk trots dat we toegelaten worden en deel uit kunnen maken van deze coalitie. We zijn al tientallen jaren een vertrouwd adres voor uitstekende zorg in Zeeland’, stelt Ivo van Loo, CEO en oprichter van TopzorgGroep.

83 miljoen subsidie

De Zeeuwse Zorg Coalitie heeft onlangs een grote subsidie van het ministerie van VWS gekregen van 83 miljoen euro voor het IZA. Het IZA heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Onder meer door zorgpartijen beter te laten samenwerken.

Van Loo: ‘Wij lopen al jaren voor op IZA. Wat ons uniek maakt, is dat we integrale zorg bieden, van 0e lijn tot 2e lijn, binnen en buiten de Zorgverzekeringswet om, van preventie tot fysiotherapeut en van psycholoog tot revalidatiearts of andere medisch specialist zoals een cardioloog. Wij doen wat nodig is en kijken wie daar belang genoeg bij heeft om eventueel te betalen. Niet alles hoeft immers betaald te worden vanuit zorgverzekeraars; dat maakt de zorg onbetaalbaar.’

Triage vanuit verschillende disciplines

‘Een patiënt die bij ons binnenkomt kan, indien nodig, door verschillende  disciplines bekeken worden. Normaliter kijkt er maar één zorgverlener naar een patiënt vanuit zijn eigen discipline. Juist door die gezamenlijk triage waaruit een zo nodig multidisciplinair behandelplan volgt met een betaaltitel zien we vrijwel niets over het hoofd. Zo kunnen we het beste behandelplan bieden. Een plan zoals we het ook onze eigen naasten zouden adviseren. Als een soort huisarts op het gebied van het bewegingsvermogen. Als wij het niet kunnen oplossen dan is een operatie nodig of je moet met je klacht leren leven. Een doelstelling welke ook belangrijke kan zijn om zinloos en duur zorg zoeken te vermijden. Ook die ‘leren leven met’-programma’s bieden we aan.’

Zelf patiënten ophalen

TopzorgGroep is een frisse aanwinst tussen de traditionele zorgaanbieders zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen in de coalitie. Van Loo: ‘We vallen op omdat we razendsnel, vernieuwend en efficiënt werken. Bij ons in principe geen wachtlijsten. We helpen je vanuit onze doelstelling meteen. We laten ouderen ook niet hannesen met vervoer via de papieren rompslomp bij de zorgverzekeraar. We halen ze desnoods gewoon zelf op. Prettiger voor de patiënt en het scheelt in de zorgkosten. De chauffeurs zijn vrijwilligers die in overleg met het UWV hun uitkering mogen houden. Dat zijn initiatieven welke we op verschillende plekken in het land al vormgegeven hebben.’

‘Al onze vestigingen worden geleid door zorgverleners met ondernemersgeest. Elke keer weer verbeteren en verscherpen. Als een idee goed uitwerkt, rollen we die uit over het hele land. Zo kunnen we overal de beste zorg bieden.’

 

Martin van Putten –
Email: headline.mvanputten@gmail.com

Laura
Marketing & Communicatie

TopzorgGroep hecht grote waarde aan het beschermen van uw persoonsgegevens. TopzorgGroep maakt op haar website zeer beperkt gebruik van cookies.

Lees onze Cookie Policy.

Ja, ik accepteer cookies Nee, liever niet