Fasciatherapie

Wat is het Fasciaal distorsie model?

Het Fasciaal distorsie model of kortweg gezegd FDM is een behandelmethode ontwikkeld door de osteopaat Stephen Typaldos. Het is een behandelmethode voor problemen met het fasciaal systeem. Fasciën vervult een belangrijke rol tussen de spieren en het skelet doordat het de spieren stabiliteit en het skelet mobiliteit geeft. Fasciën zijn in het hele lichaam aanwezig. De lichaamstaal van de patiënt en de pijnbeschrijving daarvan worden direct in dit model samengevoegd. Fasciën kunnen gerekend worden tot de zintuigen en bevatten meer zenuwvezels dan bijvoorbeeld de huid of ogen. Hierdoor kan dit tot sterke pijnwaarneming leiden. Binnen dit model wordt er gesproken van zes verschillende verstoringen, ook wel distorsies genoemd, van de fasciën. Alle distorsies worden besproken en verschillende technieken worden ter mobilisatie gebruikt. Op dit moment is er voor FDM therapie onvoldoende evidentie gevonden maar in de praktijk worden er indrukwekkende resultaten geboekt waar we niet om heen kunnen. 

Waar kan FDM therapie bij helpen?

FDM therapie is effectief bij behandelingen van verschillende klachten zoals:

  • Spierverrekking/scheuring
  • Verstuikte enkel
  • Whiplash
  • Rugklachten

Hoe ziet een FDM therapie behandeling eruit?

Het FDM model gaat uit van zes verschillende distorsies binnen het fasciaal systeem van het bewegingsapparaat. Binnen dit model worden alle zes distorsies besproken en per distorsies zijn verschillende ter mobilisatie beschikbaar om te gebruiken. De therapie is gericht op het lokaliseren van de distorties. De behandeling is pijnlijk, maar geeft snel resultaat. De klachten verdwijnen geheel of grotendeels.