​Kinderfysiotherapie

Wat is Kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie is een specialisatie binnen de fysiotherapie die gericht is op het motorisch functioneren van kinderen. De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het bewegen van kinderen van 0-16 jaar. De kinderfysiotherapeut kan kinderen behandelen met problemen in de grove of fijne motoriek (bijvoorbeeld: lopen, springen en schrijven). Bij sommige kinderen is er sprake van problemen die gerelateerd zijn aan de ontwikkeling. Deze kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan het gevolg zijn van aandoeningen aan de zintuigen, organen, zenuwstelsel, het houdings-en bewegingsapparaat of door een tekort aan bewegen. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen.

Waar kan Kinderfysiotherapie bij helpen?

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. We gaan bij de behandeling uit van de hulpvraag van ouder en kind. Er zijn verschillende problemen per leeftijdscategorie die verholpen kunnen worden. De kinderfysiotherapeut kan ook een helpende hand bieden bij kinderen met overgewicht in samenwerking met de diëtiste. Hierbij valt te denken aan:

Zuigelingenproblematiek 0-2 jaar

 • Overstrekken
 • Erbse parese
 • Asymmetrie
 • Billen schuiven/tenen lopen
 • Lage spierspanning

Problematiek bij peuter en kleuter

 • Afwijkend looppatroon
 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Aangeboren problematiek wat de motoriek beïnvloedt

Problematiek bij het schoolgaande kind

 • Schrijfproblematiek
 • Houdingsproblematiek
 • Groeipijn
 • Blessures

Hoe ziet een Kinderfysiotherapie behandeling eruit?

De behandeling bestaat vooral uit bewegingstherapie. Hierbij leren kinderen, door spelenderwijs te oefenen, hun bewegingsvaardigheden te verbeteren en te ontwikkelen. Er wordt de eerste behandeling altijd gestart met een vraaggesprek en een motorisch onderzoek. Naar aanleiding van dit eerste consult wordt er indien nodig in samenwerking met ouders een hulpvraag opgesteld waaraan gewerkt kan gaan worden. Om lichamelijke vaardigheden aan te leren is veel oefening voor nodig. Hierbij zal de kinderfysiotherapeut ouders ook advies geven over bijvoorbeeld een goede lichaamshouding voor het kind of over het spelen. Ouders spelen een belangrijke rol voor kinderen die extra hulp nodig hebben zowel thuis als op school.