McKenzie

Wat is McKenzie therapie?

Mechanische Diagnose Therapie (MDT), in de volksmond ook wel McKenzie therapie genoemd, is een wetenschappelijk onderbouwde vorm van fysiotherapie. Het is een wereldwijd gebruikte onderzoeks- en behandelmethode voor mensen met klachten aan het bewegingsapparaat. De therapeuten zijn gespecialiseerd in het duurzaam, snel en effectief behandelen van de rug en nek. Er wordt gebruik gemaakt van specifieke oefeningen die zelfstandig gedaan kan blijven worden. McKenzie therapie is bekend geworden vanwege de uitstekende resultaten bij rug- en nekklachten al dan niet met uitstraling naar benen en armen. McKenzie maakt deel uit van de vele manuele therapeutische handelingen die verricht kunnen worden.

Waar kan McKenzie therapie bij helpen?

McKenzie therapie kan bij vele verschillende rug- en nekklachten helpen.  Het doel van de methode is niet alleen de klachten zo snel mogelijk te laten verdwijnen maar ook ervoor te zorgen dat deze in de toekomst niet terugkeren. Hierbij valt te denken aan:

  • Acute of langdurige nekklachten
  • (Lage) rugklachten
  • Isias (met uitstraling naar het been)
  • Doof gevoel in het arm of been

Hoe ziet een McKenzie therapie behandeling eruit?

De behandeling bestaat uit een geprotocolleerd onderzoek. De klachten worden in kaart gebracht waarna er een bewegingsonderzoek plaatsvindt. Op basis van het onderzoek wordt er meestal een duidelijke prognose geformuleerd wat is gebaseerd op wetenschappelijke criteria. De behandeling is gericht op het autonoom maken van de patiënt. Er wordt geleerd met enkele eenvoudige oefeningen de klachten zelf te ontnemen bij de patiënt om het herstel zo veel mogelijk te bevorderen. Er zal daarnaast ook aandacht besteed worden aan houdingen en bewegingen in het dagelijks leven.