Wij zijn HKZ-gecertificeerd!

Wat betekent dit voor u?

Het levert hun waardering op van verzekeraars, patiënten-/consumentenorganisaties en samenwerkingspartners. Sommige verzekeraars werken zelfs al met een preferred providership voor gecertificeerde organisaties. De gecertificeerde organisatie wordt transparanter en werkt efficiënter. Cliënten worden helder en tijdig geïnformeerd. Hun wensen en behoeften zijn goed in beeld. Medewerkers zijn goed opgeleid en gemotiveerd voor hun werk. Fouten worden sneller ontdekt en beter voorkomen. De instelling kan zich met een certificaat positief onderscheiden in een markt waarin zich steeds meer nieuwe aanbieders aandienen. Naar de overheid toe kan men met het certificaat aantonen dat wordt voldaan aan de wettelijke verplichting om ‘verantwoorde zorg’ te leveren. Tevens voldoet men aan de internationale standaard ISO-9001.

 • HKZ norm is specifiek voor de zorg en daarmee meer to the point dan ISO;
 • Het HKZ norm wordt ondersteund door patiënten- en cliëntenorganisaties en partijen die betrokken zijn bij de branche uit het veld;
 • Actuele thema’s zoals cliënt/patiëntveiligheid worden meegenomen in een nieuwe norm.

Bekijk hier ons certificaat

 

PlusPraktijk

De hoogste onderscheiding

De PLUS-status heeft als doel inzicht te geven in de kwaliteit van processen, producten en diensten rondom de fysiotherapie. De fysiotherapeut neemt zelf het initiatief tot de audit. De PLUS-status wordt door de zorgverzekeraars gebruikt als instrument om te komen tot differentiatie in de afspraken die gemaakt worden met de fysiotherapeut. De PLUS-status is ingezet om het praktijken mogelijk te maken zich te onderscheiden op het gebied van kwaliteitszorg. Deze PLUS-status is de hoogste onderscheiding die een fysiotherapiepraktijk kan behalen.

U krijgt inzicht in kwaliteit

PlusPraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar een stapje verder gaan. Met

 • aanvullende programma’s,
 • samenwerkingsverbanden
 • en het inzichtelijk maken van kwaliteit.

Bij de kwaliteitseisen gaat het verder om bijvoorbeeld

 • de deskundigheid van de fysiotherapeuten,
 • het resultaat van klanttevredenheidsonderzoeken,
 • een procedure voor het vastleggen en in kaart brengen van de klachten,
 • het aantal behandelingen voor een bepaalde lichamelijke klacht
 • en het inzichtelijk krijgen van de voortgang van de klachten middels metingen en vragenlijsten.

Andere voordelen van een PlusPraktijk zijn

 • de bereikbaarheid,
 • en de wachttijd.

Al met al een hele toetsing waarbij we als team gewaardeerd worden door de zorgverzekeraar. En waardering krijgen als het gaat om kwaliteit van dienstverlening.

We zijn dan ook trots en zullen hard blijven werken aan onze kwaliteit. Onze missie is de kennis en de kunde te vertalen naar kwalitatief hoogwaardige dienstverlening.

Trots op onze waardering

De patiënttevredenheid (FPM) heeft een hoge waardering gekregen. Hierbij is onder andere beoordeeld op informatievoorziening, bejegening, participatietrouw/therapietrouw en behandelkwaliteit.

Onze praktijk heeft overeenkomsten met alle zorgverzekeraars in Nederland. Voor CZ, VGZ en Zilveren Kruis/Achmea zijn we echter Plusleverancier. 

PlusPraktijk