Tarieven en Vergoedingen

Op deze pagina vindt u een beschrijving voor alle geleverde zorg welk deel wordt vergoed uit de basisverzekering of de aanvullende verzekering. De zorg die valt onder de basisverzekering gaat ten koste van het wettelijk eigen risico. Daarnaast, wanneer iemand niet aanvullend verzekerd is of als de vergoeding niet of niet meer toereikend is, geldt onze tarievenlijst.

Tarievenlijst

WGBO

Al onze behandelingen vallen onder de WGBO. In deze wet zijn uw rechten en plichten weergegeven ten aanzien van uw behandelingen.

Fysiotherapie

Voor vergoeding is een aanvullende zorgverzekering nodig. In de polisvoorwaarden of op de website van de zorgverzekeraar is te vinden op hoeveel behandelingen een verzekerde jaarlijks recht heeft. Bij een chronische aandoening die op de lijst chronische aandoeningen staat, wordt de fysiotherapie vanaf de 21ste behandeling vergoed uit de basisverzekering. Fysiotherapie bij COPD GOLD 2, 3 en 4 wordt vanaf de eerste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Er geldt wel een maximum aantal behandelingen.

Ergotherapie

De basisverzekering vergoedt maximaal tien uur ergotherapie per jaar. Via een aanvullende verzekering kunnen extra uren worden vergoed.

Diëtetiek

Vanuit de basisverzekering wordt drie uur dieetadvisering per jaar vergoed. Via een aanvullende verzekering kunnen extra uren worden vergoed.

Oefentherapie Cesar

Voor vergoeding van een behandeling is een aanvullende zorgverzekering nodig. In de polisvoorwaarden of op de website van de zorgverzekeraar is te vinden op hoeveel behandelingen een verzekerde jaarlijks recht heeft. Bij een chronische aandoening die op de lijst chronische aandoeningen staat, wordt oefentherapie Cesar vanaf de 21ste behandeling vergoed uit de basisverzekering. Bij sommige zorgverzekeraars gaat de vergoeding samen met andere therapieën, bijvoorbeeld fysiotherapie. Controleer de polisvoorwaarden voor de exacte vergoeding.

Heeft u vragen over de vergoeding? Dan kun u altijd contact met ons opnemen.