Kinetic Control

Wat is Kinetic Control?

Kinetic control is een trainingsmethode dat zich bezig houdt met het opsporen en oplossen van fouten in beweging welke gerelateerd zijn aan lichamelijke klachten. Het idee hierachter vindt zijn oorsprong in Australië. Doordat er in Australië erg veel wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt is aan het licht gekomen dat bij pijnklachten een bepaald proces optreedt waarbij stabilisatie spieren uitgeschakeld worden en de grote bewegingsspieren deze functie overnemen. Vaak blijft een lichaam echter in patroon hangen op het moment dat de acute klacht over is. Als dit gebeurt dan is de kans op een herhaling van deze of aanverwante klacht zeer groot. Kinetic Control richt zich dan ook op het opnieuw inschakelen van deze stabiliteitsspieren waardoor het lichaam weer op de goede manier beweegt. Hierdoor worden lichamelijke klachten verminderd en vaak verdwijnen ze zelfs volledig.

Waar kan Kinetic Control bij helpen?

Bij erg veel lichamelijke klachten is Kinetic Control een goede aanvulling op de behandeling. Vaak ontstaan bijvoorbeeld blokkades in gewrichten of trigger points in spieren doordat bewegingen met verkeerde spieren en op een verkeerde manier uitgevoerd worden. Door Kinetic Control te combineren met bijvoorbeeld manuele therapie, dry needling of osteopathie kunnen alle aspecten van het klachtenbeeld aangepakt en opgelost worden.